Jak dbać o drogi podczas transportu ciężkich maszyn i sprzętu budowlanego?

Wiele rodzajów sprzętu budowlanego oraz maszyn wykorzystywanych w drogownictwie to urządzenia charakteryzujące się bardzo dużą masą i sporymi rozmiarami. Z racji gabarytów ich przewóz często musi być traktowany jako ponadgabarytowy i realizowany w ramach transportu niskopodwoziowego. W Sochaczewie usługami tego typu zajmuje się firma Bo-Mi, dysponująca naczepami, na które łatwo można wprowadzać m.in. równiarki, spychacze czy koparki gąsienicowe, frezarki do asfaltu albo jego rozściełacze. Warto jednak pamiętać o tym, że wiąże się to ze znacznym obciążeniem istniejącej infrastruktury drogowej. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i sprawdźmy, co się łączy się z tym problemem.

Dlaczego masa ma znaczenie dla stanu dróg?

Podstawowym czynnikiem wpływającym na stan drogi jest masa, z jaką obciążają ją przemieszczające się pojazdy, ponieważ powodują one ścieranie zewnętrznej warstwy nawierzchni, a także działają ściskająco na wszystkie elementy znajdujące się poniżej, a więc warstwę wiążącą, podbudowę, a także podłoże ulepszone oraz grunt rodzimy, na którym ostatecznie rozkładają się wszelkie siły. W celu chronienia dróg przed nadmierną eksploatacją zarządcy dróg określają, jakie pojazdy i w jakich okresach mogą się po nich poruszać.

Jakie są ograniczenia w przewozach?

Sposobem na zmniejszenie stopnia zużycia dróg są nie tylko ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na jedną oś wprowadzane na wybranych odcinkach, ale także obowiązujące na konkretnych typach dróg. Co do zasady masa zespołu pojazdów z przyczepą dwuosiową nie może przekroczyć 18 t, a z trzyosiową 24 t, natomiast dla zespołu pojazdów oraz pojazdów członowych mających 5 albo 6 osi będzie to 40 t. Wyjątkiem jest ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa z kontenerem 40-stopowym, które mogą mieć DMC 44 t. Istotny będzie jednak także nacisk na oś, który dla pojedynczej osi nienapędowej wynosi 10 t, a dla grupy osi 11 t przy odległości między osiami składowymi do 1 m, 16 t dla odległości od 1 do 1,3 m, a ponadto 18 t dla odległości między 1,3 a 1,8 m. Jeżeli odległość ta jest większa niż 1,8 m, nacisk może sięgać 20 t.