Wykorzystanie kruszyw do izolacji akustycznej i termicznej

Kruszywa to kategoria obejmująca wiele materiałów o bardzo różnej charakterystyce. W grę wchodzą tu przede wszystkim stosowane najszerzej kruszywa naturalne, w tym mineralne, takie jak piaski żwiry, czy otoczaki, a także łamane – grys, kliniec czy tłuczeń. Poza nimi szeroko wykorzystywane są jednak również kruszywa sztuczne, tworzone specjalnie do rozmaitych zastosowań budowlanych. W przeciwieństwie do kruszyw naturalnych nie są one jednak zwykle używane do ulepszania podłoża z uwagi na swoją specyfikę, a raczej wykorzystuje się je jako składnik materiałów budowlanych albo w formie luźnej jako warstwy izolacji termicznej i akustycznej. Szeroką ofertę surowców potrzebnych w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie można znaleźć w firmach specjalizujących się w sprzedaży kruszyw. W Sochaczewie działalnością taką zajmuje się Bo-Mi, oferująca też profesjonalny transport oraz usługi przeładunkowe.

Co trzeba wiedzieć o kruszywach stosowanych do wykonywania izolacji akustycznej i termicznej?

Materiałem, który jest dość powszechnie wykorzystywany do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych są różnego rodzaju kruszywa lekkie. Wynika to z ich specyficznej budowy, ponieważ są one porowate, a zamknięte w ich wnętrzu powietrze jest doskonałym izolatorem, zapobiegając przekazywaniu ciepła. Kruszywa z uwagi na swoje własności są też w stanie w pewnym zakresie ograniczać rozchodzenie się fal dźwiękowych, które po napotkaniu na ciało stałe zamieniają się w drgania i mogą zostać wytłumione. Kruszywa lekkie są tworzone z różnych surowców. Najczęściej jest glina pęczniejąca, z której powstaje keramzyt, popioły lotne, służące do produkcji certydu czy surowce odpadowe używane do uzyskiwania gransilu.

Jak stosuje się kruszywa lekkie do izolacji akustycznej i termicznej?

Kruszywa lekkie mogą być używane do tworzenia izolacji luźnych, a więc warstw układanych poziomo np. na stropach albo pionowo m.in. wokół fundamentów. Tworzą też warstwy związane tj. złączone spoiwem np. betonem i przybierają postać bloczków lub płyt.