W jaki sposób oceniać jakość piasku pod względem zastosowań budowlanych?

Kruszywa budowlane są materiałem, który okaże się niezbędny w przypadku realizacji większości inwestycji. Wykorzystuje się je powszechnie do ulepszania podłoża oraz utwardzania nawierzchni, a także wykonywania podbudów, zasypek i obsypek. Będą również niezbędne do wytwarzania betonu oraz mieszanek asfaltowo-mineralnych, zapraw, tynków oraz klejów, jak również produkcji kostki brukowej czy elementów prefabrykowanych. Nie można się bez nich obejść przy wykonywaniu melioracji oraz robót hydrotechnicznych. Są też przydatne poza budownictwem np. jako złoża filtracyjne. By zaopatrywać się w nie po najniższych kosztach warto znaleźć dystrybutora oferującego sprzedaż piachu. W Skierniewicach jest on dostępny w firmie Bo-Mi, oferującej też profesjonalny transport oraz usługi przeładunkowe.

Jakie są podstawowe parametry piasku?

Piasek jest oferowany w różnych postaciach. W grę wchodzi tu przede wszystkim rozmaite uziarnienie, które może zawierać się w przedziale od 0,063 do 1 mm albo do 2 mm. Zawężone wymiarowo frakcje są potrzebne m.in. przy produkcji zapraw, większa rozpiętość sprawdza się natomiast w klasycznych zastosowaniach np. wykonywaniu podsypek. Równie ważny okaże się kształt ziaren – ziarna ostre będą potrzebne tam, gdzie piasek ma być zagęszczany, a bardziej obłe np. gdy chodzi o tynki. Warto też pamiętać o obecności zanieczyszczeń. Jeżeli ważne jest pozbycie się pyłów i innych ciał obcych używa się piasków płukanych i suszonych.

Które charakterystyki piasku mają znaczenie?

W wielu sytuacjach kruszywo musi ściśle odpowiadać zapotrzebowaniu określonemu przez zamawiającego. Wśród najważniejszych charakterystyk znajduje się m.in. gęstość materiału mineralnego, współczynnik nośności mierzony wskaźnikiem CBR (California Bearing Ratio), a ponadto mrozoodporność, zawartość pyłów, i nasiąkliwość. Liczy się też wskaźnik piaskowyodporność na ścieranie oraz rozdrabnianie. Istotna może też okazać się reaktywność alkaliczna i zawartość chlorków oraz związków siarki.